Akademik Kadro

Bölüm Başkanı
Telefon: (216) 333 3213
Bölüm Koordinatörü
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon: (216) 333 3231
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(2547 Sy. K. M. 31’e göre görevlendirme)
Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (2547 Sy. K. M. 40/a’ya göre görevlendirme)
Telefon: (216) 449 5045
Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (2547 Sy. K. M. 40/a’ya göre görevlendirme)
Telefon: (212) 507 9925
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Malmö Üniversitesi
Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi