İŞLETME LİSANS PROGRAMINDA ÇİFT DİPLOMA AVANTAJI

19.06.2019

Uluslararası ortak lisans programını (çift diploma programı) hayata geçirmek üzere TAÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu’nun, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevgin Batuk Turan’ın, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden TAÜ İşletme Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Rıza Öztürk ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Programı Koordinatörü Prof. Dr. Natalie Bartholomäus ile birlikte yürüttüğü bir yıla yakın süren hazırlık çalışmaları meyvesini verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Bölümün Almanya’daki partner üniversitesi Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Fachhochschule Bielefeld) İşletme Bölümü arasında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla çift diploma programı uygulanmaya başlıyor.

Her iki üniversitenin İşletme Lisans Programları Öğretim Planlarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi ve gerekli protokolün hazırlanması sonrası, ilgili protokol 28.02.2019 tarihinde TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk tarafından imzalanarak YÖK’ün onayına sunuldu. YÖK tarafından 03.04.2019 tarihinde onaylanan protokol ile TAÜ İşletme Bölümü öğrencilerinin çift diploma programı kapsamında öğrenimlerinin 5. ve 6. yarıyıllarında Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim görebilmesi mümkün hale geldi. TAÜ öğrencilerine Bielefeld’de öğrenim görecekleri dönem için Alman Akademik Değişim Servisi (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) ve YÖK burs imkânı da sağlıyor.

İlgili protokolde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler arasından TAÜ Seçim Komisyonu tarafından seçilecek öğrenciler, programı başarı ile tamamlamaya ilişkin koşulları ve TAÜ’nün mezuniyete ilişkin şartlarını yerine getirmeleri durumunda İşletme alanında biri TAÜ, diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet ayrı ve birbirinden bağımsız çoklu nitelikte lisans diploması (çift diploma) almaya hak kazanacak. Söz konusu programa katılarak başarı ile tamamlayan öğrencilerin, çift diploma alacak olmanın yanı sıra Almanya’da alacakları eğitim süresince gerek Alman eğitim sistemini gerekse Alman kültürünü yaşayarak tanıma fırsatları bulunacak. Bu sayede, programa katılan öğrenciler, özellikle uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin işletmesel sorunlarının çözümüne farklı perspektiflerden bakarak çözüm üretebilme becerisi elde edebilecek. Bunların yanı sıra programa katılan öğrenciler, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin şirketler ile olan networkünü kullanarak ya da Almanya’da bulunmanın avantajından yararlanarak Almanya’da kendileri için staj yeri arayıp, yurt dışında staj yapma imkânı bulabilecekler.  TAÜ öğrencilerinin akademik ve sosyal açıdan Almanya’ya hızlıca uyum sağlayabilmeleri için Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden çift diploma programı proje asistanı MA Özlem Özdemir de TAÜ öğrencileri ile bizzat ilgilenecek.

Söz konusu çift diploma programı kapsamında Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Lisans Programı öğrencileri de TAÜ’de öğrenim görebilme ve çift diploma alabilme imkânına sahip (bkz. https://www.fh-bielefeld.de/presse/pressemitteilungen/ein-studium-zwei-abschluesse).

Bilim ve eğitimde sınırların kalktığı, uluslararası iş birliğinin arttığı günümüz dünyasında TAÜ ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Lisans Programları arasında çift diploma kapsamında yapılan iş birliği, TAÜ İşletme Lisans Programını mevcut pek çok işletme lisans programından farklılaştıran önemli bir iş birliğidir.

TAÜ İşletme Lisans Programı hakkında daha fazla bilgi için bkzhttp://isletme.tau.edu.tr/tr