Fakülte

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türk-Alman akademik iş birliği temelinde kurulmuş bir fakültedir. Bu işbirliği, önemi artan uluslararası eğitim ve araştırma iş birliği felsefesinden hareketle ve kültürlerarası etkileşimin, bilgi ve tecrübe paylaşımının kazanç olacağı inancıyla oluşmuştur. Söz konusu iş birliğine uygun şekilde fakültedeki programların öğretim planları Alman partner üniversitelerimiz ile birlikte şekillendirilmektedir. İşletme Bölümü Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile, İktisat Bölümü Hohenheim Üniversitesi ile, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Köln Üniversitesi ile iş birliği yapmaktadır.

Fakültedeki tüm lisans programlarının eğitim dili Almanca’dır ve eğitim süresi 4 yıldır. Almanca bilmeyen veya Almanca dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler lisans eğitimleri öncesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hazırlık sınıflarında Almanca dil eğitimi alırlar. 

Fakültenin akademik kadrosu, çoğu uluslararası eğitim-öğretim deneyimine sahip Türk akademisyenlerden oluşur. Ayrıca her bölümde ilgili alanda uzmanlaşmış, Almanya’dan gelen daimi bir yabancı öğretim üyesi ve Almanya’dan gelen misafir öğretim üyeleri de ders vermektedirler. Eğitim-öğretimin yanı sıra öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu bilimsel projelerle, yayınlarla ve katılmakta olduğu bilimsel etkinliklerle fakültemiz ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara da katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bölümlerimiz Almanya’da partner üniversitelerle çift diploma programı yürütmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, hâlihazırda İşletme Bölümü Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile çift diploma programına sahiptir. Fakültedeki diğer Bölümler ise çift diploma programı gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir.  

Fakültemiz, Almanya ile olan kapsamlı ve ayrıştırıcı ilişkisi sebebiyle Türkiye’deki diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine kıyasla özel bir avantaja sahiptir. Öğrencilerimiz uluslararası bir ortamda eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz, fakültede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yanı sıra fakülteye gelen yabancı uyruklu misafir öğretim elemanlarıyla da etkileşim halindedir. Birçok öğrencinin başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görme imkânı vardır.  Bunun için Erasmus+ programı, yaz okulları ve çift diploma programı gibi imkânlar söz konusudur. Bu sayede birçok öğrencimiz yurt dışında eğitime ilişkin tecrübe edinme ve yabancı dillerini geliştirme şansı elde etmektedir. 

Fakültemiz programlarının amacı, eğitim aldıkları alana ilişkin ulusal ve küresel konuları ve sorunları tanıyan, sorunlara çözüm önerebilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş, yeniliklere açık, iletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirmektir.  Bu özelliklere sahip mezunlarımız hem kamu alanında hem de ulusal ve uluslararası alanda özel sektörde sorumluluk üstlenebilecek şekilde kariyer yapabilirler.