Mevzuat ve Formlar

Yönetmelikler

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yönergeler

Türk-Alman Üniversitesi Sınav Uygulama Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Eğitim-Öğretim Programları Tasarımı ve Onayı Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge
Türk-Alman Üniversitesi İzin Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Türk-Alman Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Türk-Alman Üni̇versi̇tesi̇ İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Yönergesi̇

Esaslar

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Bitirme Çalışması Esasları
Lisans Bitirme Çalışması ve Tezleri İçin Benzerlik Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Uygulama Esasları
Türk-Alman Üniversitesi Çevrim İçi Sınavlara İlişkin Esaslar
Almanca Muafiyet Sağlayan Dil Belgeleri
Türk-Alman Üniversitesi Lisans Mezunlarının Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar
Azami Süre Sonunda Yapılacak Ek Sınavlara İlişkin Esaslar

Formlar

Ders Onay Formu
Ders İzleme Formu
Ders Ölçme ve Değerlendirme Formu
Ders Telafisi - Ek Ders Talep Formu
Ders Yükü Bildirim Formu
Görevlendirme Talep Formu
Ders İntibakı Talep Formu
Kayıt Dondurma Talep Formu
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Mazeret Sınavı Talep Formu
Mazeretli Ders Kayıt Formu
Sınav Kağıdı İnceleme Formu
Yıllık İzin Formu
Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
Aile Durum Bildirimi Formu
Aile Yardım Bildirimi Formu
Mal Bildirim Formu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Yurtdışı İzin Talep Formu 
İlişik Kesme Belgesi
Personel Nakil Bildirimi Formu
Öğretim Elemanı Başvuru formu
40/a Kurumiçi Görevlendirme Talep Formu (Ek Form:1)
40/a Kurumiçi Görevlendirme Onay Formu (Ek Form:2)
31. Madde Görevlendirme Talep formu (Ek Form:3)
Öğretim Üyesi Başvuru Belgeleri
Atama ve Yükseltme Aday Başvuru Formu
Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı
TAÜ Araştırma Görevlisi Görev Uzatma Değerlendirme Formu
TAÜ Öğretim Görevlisi Görev Uzatma Değerlendirme Formu
Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu
Teknik/Sosyal Gezi Katılım Beyan Formu
Aday Akademik Bilgi Formu
Genel Sağlık Si̇gortası Beyan ve Taahhütname
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Öğrenci̇ Kabul Formu
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Başvuru ve Terci̇h Formu Öğrenci̇ Başvuru Ve İşletme Terci̇h Beyanı
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Haftalık Çalışma Raporu
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m İşletme Öğrenci̇ Değerlendi̇rme Anketi̇
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Öğrenci̇ Değerlendi̇rme Formu
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Öğrenci̇ İşletme Değerlendi̇rme Anketi̇
İşletmede Mesleki̇ Eği̇ti̇m Protokolü (örnek)