Yönetim

DEKAN

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU

 

DEKAN YARDIMCISI

     Doç. Dr. Müge KLEIN

 

FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

     Prof. Dr. Kersten KELLERMANN

 

FAKÜLTE SEKRETERİ

     Kısmet AKIN

 

DEKAN SEKRETERİ

      Tel: (0216) 333 3200

 

FAKÜLTE KURULU

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU (Dekan)

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU (Üye)

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU (İşletme Bölüm Başkanı) (Üye)

    Prof. Dr. Murat ERDOĞAN (Üye)

    Prof. Dr. Murat ERDOĞAN (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı) (Üye)

    Doç. Dr. Elif NUROĞLU (İktisat Bölüm Başkanı) (Üye)   

    Doç. Dr. Elif NUROĞLU (Üye) 

    Doç. Dr. Müge KLEIN (Üye)

    Dr. Öğr. Üyesi Sevgin BATUK TURAN (Üye)

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU (Dekan)

    Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU 

    Prof Dr. Murat ERDOĞAN

    Doç. Dr. Müge KLEIN

    Doç. Dr. Elif NUROĞLU

    Dr. Öğr. Üyesi Deniz KURU